ee

Surowiec

  • Terpene pinene resin glue material

    Materiał kleju z żywicy terpenowo-pinenowej

    Ciekła żywica terpenowa, znana również jako politerpen lub drzewo pinenowe, to głównie seria liniowych polimerów od cieczy do ciała stałego, przygotowanych przez kationową polimeryzację a-pinenu i b-pinenu z terpentyny w katalizie Lewisa. a b-pinen z innymi monomerami (takimi jak styren, fenol, fenol i formaldehyd) został użyty do syntezy terpenów - żywic na bazie terpenów, takich jak styren, terpenol i terpenofenol.

    Ciekła żywica terpenowa jest jasnożółta i przezroczysta, posiada odporność na promieniowanie, odporność na starzenie, odporność na rozcieńczony kwas, rozcieńczone zasady, przeciwkrystalizację, silną izolację elektryczną i inne właściwości.Jest rozpuszczalny w benzenie, toluenie, terpentynie, benzynie i innych rozpuszczalnikach organicznych , ale nierozpuszczalny w wodzie, kwasie mrówkowym i etanolu.